Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale færdigheder/oplevelser

Red Barnets lokalafdeling i Billund Kommune

Om donationen

Red Barnets Lokalafdeling Billund arrangerer en tredages sommerlejr for børn i alderen 5-12 år og deres familier. Familierne er i udsatte positioner og har derfor ikke selv råd eller overskud til at give børnene ferieoplevelser. På sommerlejren får familierne gode oplevelser, og der dannes nye venskaber, som de får glæde af, når de efterfølgende mødes i Familieoplevelsesklubben, der tilbyder ca. 10 arrangementer årligt. Med donationen kan 26 børn samt 20 voksne få en god sommerferieoplevelse i 2023.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Red Barnets lokalafdeling i Billund Kommune
Støttet beløb
25.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det lykkedes helt sikkert, da mange af de frivillige også er med i familieoplevelsesklubben efterfølgende. De frivillige er også gode til at dele deres oplevelser med familierne og på den måde sparre og klæde hinanden på, når de møder familierne på fremtidige ture. Dog var der to familier med fra andre kommuner, som vi ikke nødvendigvis møder igen, men de udvekslede kontaktoplysninger med nogle af de andre familier, så der blev etableret en anden form for netværk.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Familierne hyggede sig og vi oplevede ingen konflikter. De frivillige har hele tiden fokus på den gode stemning og er altid klar til en snak med både børn og voksne. Ofte bruger familierne de frivillige til at fortælle om ting, som der fylder i hverdagen, og det betyder meget for dem, at nogen vil høre på dem. Vi havde to nye familier med, og vi oplevede søndag, at der blev udvekslet kontakt oplysninger, så børnene efterfølgende kunne lave legeaftaler og forældrene kunne mødes til flere snakke.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi var meget tilfredse med det udarbejde og gennemførte program. En balancegang er altid hvor meget fritid, der skal være til rådighed. Denne gang kunne der godt have været lidt længere hvilepauser til de fysisk dårlige forældre. Der kunne evt. også have været lidt mere fokus på de ældre søskende, men da de er udenfor målgruppen 5-12 år var nogle af aktiviteterne måske lidt kedelige for dem.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start