Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sociale lørdage for frivillige

Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger

Om donationen

Voksne med senfølger fra seksuelle overgreb kan have svært ved at indgå i fællesskaber. Derfor tilbyder lokalafdelingen Sønderjysk Spor offentlige cafémøder og netværk for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen. Foreningen drives af voksne, som ligeledes har eller har haft senfølger, og der er derfor behov for aktiviteter, der bringer de frivillige sammen. Frivilliggruppens trivsel og samarbejde udgør fundamentet for en effektiv og succesfuld indsats i Sønderjylland. Dette projekt omhandler derfor oprettelsen af Sociale Lørdage, hvor de frivillige kan få rum og tid til at lære hinanden at kende og opbygge det nødvendige tillidsbånd. Donationen fra TrygFonden skal primært bruges på transport og forplejning.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Spor - Landsforeningen for voksne med senfølger
Støttet beløb
15.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er meget personafhængigt arbejde, og der er stadig for få og dermed for usikkert i længden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er blevet indbudt og inviteret vidt og bredt, og der har været en god stemning til de afholdte sociale lørdage

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Givet omstændigheder, næppe