Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialøkonomisk Folkemødetelt

Grennessminde i Taastrup

Om donationen

Med denne donation ønsker den socialøkonomiske virksomhed Grennesminde at samle alle arrangementer om og af socialøkonomiske virksomheder i ét telt til Folkemødet. Teltet skal danne ramme om netværk og erfaringsudveksling, om uddeling af Den Socialøkonomiske Pris og bl.a. rumme events, der omfatter juridisk oplysning og inspirerende fortællinger. Målet på sigt er at muliggøre, at teltet fremadrettet kan blive en fast begivenhed på Folkemødet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Grennessminde i Taastrup
Støttet beløb
346.500 kr., år 2017
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I år var der fokus på at sikre en diversificering af finansieringskilderne til Det socialøkonomiske telt gennem salg af tider i teltet. Der blev lagt mange timer i salgsarbejdet, som endte med at få solgt tider til 40.000 kr (målet var 75.000 kr) samt et sponsorat af 10.000 kr. Det var således ikke langt fra målet, men som nævnt ovenfor betød det dels et lidt sløret fokus i programmet, da det ikke lykkedes at finde købere til tiderne, der placerede sig nøjagtigt i målgruppen – om end emnerne havde relation til teltets hovedtema, dels at de timer der blev brugt på det knapt var tjent hjem på salget. Vi vurderer derfor at det stadig vil være muligt i et begrænset omfang at få deltagere til at betale for at være med, men at vi bør begrænse os til de organisationer og virksomheder, der passer godt ind i programmet. Derudover har vi i stedet fået endnu to partnere tilknyttet teltet. Det er partnere, som vi bl.a. har fået uddybet relationen til vha. Det socialøkonomiske telt. Således er teltet nu bredere forankret i en større gruppe på fire socialøkonomiske virksomheder og tre andre aktører inden for området. Samtidig er det blevet tydeligt, at en tilbagevendende deltagelse på Folkemødet er vigtig for skabe en platform for socialøkonomien på Folkemødet, da både teltet og prisen efterhånden ofte bliver refereret til af målgruppen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målsætningen med Det Socialøkonomiske Telt var at bidrage til et mere rummeligt arbejdsmarked med inklusion af socialt udsatte gennem en stærkere socialøkonomisk sektor. Derfor skulle projektet bidrage til erfaringsudveksling og netværksdannelse ved at skabe et attraktivt forum for relevante aktører på Folkemødet. På kort sigt var det forventede resultat på Bornholms Folkemøde 2018, at 500-800 folkemødedeltagere ville besøge teltet i løbet af de tre dage. Det var forventningen, at mange af teltets events ville have bred interesse, men det var særligt forventet, at socialøkonomiske aktører blandt deltagerne oplevede, at programmet og teltet som platform styrkede sektoren. Resultaterne fra optællinger og evalueringsskemaer viser, at 753 personer besøgte teltet i løbet af de tre dage, der var arrangementer. Der har desuden været 11.600 visninger, heraf 1.201 10-sekundersvsininger med lyd, af events på Facebook med i alt 8.800 sete minutter. 10-sekundsvisninger med lyd er en god indikator for, at indholdet rent faktisk har været set, da man aktivt skal slå lyden til for videoer på Facebook. Således er indholdet af teltet realistisk set nået ud til omkring 2.000 personer, hvoraf en stor del må formodes at være inden for målgruppen. Målt på kommentarer fra evalueringsskemaerne, har vi generelt ramt emner for debatterne, som folk syntes var interessante. Samtlige respondenter har leveret positive evalueringer, og 94% mener at de har fået nye perspektiver på emnet i løbet af arrangementet. Generelt har der været positive kommentarer om emnerne og sammensætningen af panelerne, selvom enkelte har efterspurgt større uenighed blandt deltagerne. Selvom evalueringerne tydeligvis (at dømme efter svarenes art) i forvejen har været tilknyttet det socialøkonomiske felt, har også de respondenter der ikke har været involveret i området i forvejen fået meget ud af at lytte og deltage i debatterne.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der var enkelte arrangementer, hvor der blev efterspurgt mere uenighed i panelet eller en bredere repræsentation. Samtidig var der fokus fra vores side på at sælge tider til andre aktører i teltet. Det betød både at der blev lagt ret meget fokus i selve denne salgsindsats, men også at vi pga. den manglende villighed til at betale det fastsatte beløb havde svært ved at lægge skarpe kriterier for andres deltagelse i teltet og dermed manglende indflydelse på sammensætningen af debatpaneler i disse debatter. Der var dog også enkelte af vores egne arrangementer, hvor der burde have været bedre sammensatte paneler. Vi vil til næste gang have øget fokus på panelernes sammensætning.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle