Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt frikort til flere

Cabi

Om donationen

Denne donation går til at afprøve, hvordan anvendelsen af ordningen Det sociale frikort kan organiseres lokalt, så det toårige forsøg bliver en succes, og udsatte borgere får adgang til småjobs og positive fællesskaber. Med Det sociale frikort kan socialt udsatte – herunder hjemløse, mennesker med misbrug og komplekse sociale problemer – skattefrit få lov til at tjene op til 20.000 kr. om året, uden at det bliver modregnet i de offentlige ydelser. Nogle socialt udsatte har allerede et arbejdsliv bag sig – her findes alt fra tømrere og kokke til revisorer og IT-folk – andre har aldrig fået en fod indenfor på arbejdsmarkedet. CABI, der er en nonprofit institution under Beskæftigelsesministeriet, står i spidsen for initiativet.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Cabi
Støttet beløb
2.194.000 kr., år 2019
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I alle fire kommuner har der været afholdt implementeringsseminarer, hvor de har aftalt handlinger og mål for den fortsatte indsats Se uddybende i Bilag 1 i evalueringsrapporten, hvor de 4 kommuners fremadrettede handlinger er beskrevet. Erfaringer og produkter fra projektet ligger tilgængeligt på føromtalte webside, og evalueringen tilgår socialministeriet mhp. at indgå i de kommende justeringer af rammerne for socialt frikort ordningen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Pba. projektperioden som har været meget præget af at forløbe i en tid med corona blev de kvantitative mål nedjusteret til 140 bevilgede frikort og 25%anvendte, mens måltallene for virksomhederne nedjusteredes fra 60 til 40. Mål 1: 201 bevilgede/42 anvendte Mål 2: 49 virksomheder har ansat Mål 3-5: Hver af de 4 kommuner har arbejdet forskelligt med indsatsen - beskrevet på https://www.cabiweb.dk/temaer/socialt-frikort-til-flere/ og i evalueringsrapporten, hvor anbefalinger og erfaringer uddybes

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stort set hele projektperioden har været præget af corona, hvilket fx har betydet, at en del af aktiviteterne er foregået online. Derfor er det svært at svare på spørgsmålet. For havde det virket bedre, hvis vi/de kunne have været meget mere ud i marken. Der er tilføjet endnu en aktivitet, da Trygfonden gav tilsagn for, at projektet måtte bruge midler til at indgå i en pilotundersøgelse blandt borgere, som har frikort men ikke anvendt det i samarbejde med Udsatterådet - udk.1/10-21.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle