Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors er en ferielejr for 90 socialt sårbare børn fra familier, der er belastet af stoffer, alkohol, incest eller vold. Børnene kommer fra København, Bornholm og tilgrænsende kommuner. Lejren foregår på Lolland, så børnene kommer langt væk fra deres daglige liv. Gennem ophold i lejren får børnene en ferieoplevelse, de ellers ikke ville have haft mulighed for. Der er 50 frivillige unge til de 90 børn for at sikre, at hvert barn har de bedste muligheder for kontakt. Med donationen kan Ungdommens Røde Kors bl.a. som en del af ferielejren give børnene en dag i BonBon-Land.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er en fast samarbejdspartner for kommunernes sagsbahandlere og vi er et af Ungdommens Røde Kors' længst fungerende projekter. 1/3 af deltagerne er gengangere - fordi de selv ønsker det. Børn fra tidligere år søger med som frivillige.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever hvert år at en gruppe af børn i Danmark bliver gradvist mere marginaliserede. Det er de børn der ikke har velfungerende forældre. De børn er målgruppen for Solskinslejren. Børnene ved ofte ikke hvad deres egen værdi er og ofte har de ikke mange gode sociale ralationer. På Solskinslejren får deltagerne alle sammen tilbud om at være med i et socialt fællesskab på tværs af alder og socialklasser og de præsenteres for deres egen værdi i dette fællesskab. Det lykkes vi rigtig godt med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I stigende grad forsøger vi at planlægge aktiviteter samme med deltagerne. - Fordi det ikke er en lejr 'vi' laver for 'dem'. Det er noget vi gør sammen. Det i sig selv er en 10'er! men fordi noget også er besværligt i denne proces så synes jeg det er fair at sige 8 samlet. Det arbejder vi med. Men det er fedt at se børnene i dette arbejde.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start