Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Socialt sårbare børn og unge

Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors

Om donationen

Solskinslejren er en ferielejr for 85 socialt sårbare børn fra familier, der er belastet af misbrug, incest og/eller vold, samt asylbørn. Børnene kommer fra København, Bornholm og tilgrænsende kommuner, og i 2022 foregår lejren på Sjællands Odde. Denne donation går til afholdelse af ferielejren, der giver børnene nogle dejlige, positive ferieoplevelser, som de ellers ikke ville have fået. TrygFonden har støttet lejren siden 2011.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Solskinslejren under Ungdommens Røde Kors
Støttet beløb
60.000 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Stigende søgning 1/3 gengangere Fast forankret i Ungdommens Røde Kors Ferielejr

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona-årene viste at marginaliserede børn og unge i det danske samfund er koblet af mange af de tilbud samfundet generelt tilbyder. Solskinslejren kørte både i 2020 og 2021 med særlig bevilling fra Socialministeriet til at opretholde forsamling. Det viser med al tydelighed den værdi de sociale myndigheder ser i at tilbyde særlige muligheder for de mest sårbare børn og unge. I 2022 har det været lettere at afholde lejren, men vi oplever et stigende behov for at tilbyde mere for at skabe lighed.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået et meget godt system i arbejdet med at inddrage deltagerne i alle dele af projektet. Vi evaluerer med dem under og efter lejrugen, vi inddrager dem i planlægningen og de er med til at afholde aktiviteterne. Det er spændende og givtigt, men det er også svært. Vi er jo frivillige...

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start