Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommercamp 2017

Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS

Om donationen

Denne donation skal gå til IBOS’ (Instituttet for Blinde og Svagsynede) årlige sommercamp for 16-22-årige, hvor ensomme unge og svagsynede kan hygge sig og danne netværk med hinanden. En del af de unge har kognitive og sociale udfordringer, hvilket gør det sværere at deltage i almindelige sommeraktiviteter på de seendes præmisser. Men på sommercampen er rammerne trygge, og de unge får mulighed for at prøve nye situationer og derigennem få øget selvtillid.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Instituttet for Blinde og Svagsynede, IBOS
Støttet beløb
100.000 kr., år 2017
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jf. beskrivelsen af venskaber og aktiviteter i Facebook-gruppen efterfølgende samt de mange gengangere på den årlige camp. De unge medarbejdere og ledsagere får en masse pædagogiske erfaringer og relationer til ungesegmentet med sig i deres videre arbejde.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi måler det dels på, at der er gengangere fra år til år, som giver udtryk for, hvor meget de får ud af det og på udsagnene fra de nye deltagere. Når vi ikke scorer 10 skyldes det, at vi I år forsøgte med enkelte nye aktiviteter og selvbetalt alkohol til festen om fredagen, som fik noget kritik.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik ikke de ekstra midler og har derfor ikke kunne engagere en skuespiller til rollespil, jf. ovenstående. I år lagde vi vægt på fysiske aktiviteter og kropsbevidsthed, som der var positiv respons på. Keramik og udflugter er også meget populært. I år valgte vi dog at tage i Absalons Kirke til (synstilpasset) banko og middag i stedet for Comedy Zoo, som vi plejer. Det mødte kritik. Så det bliver ændret næste år.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start