Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerkoloni

FBU ForældreLANDSforening Region Syddanmark

Om donationen

FBU ForældreLANDSforening Region Syddanmark samler, støtter og rådgiver forældre, der har eller har haft børn anbragt uden for hjemmet. Donationen går til en uges sommerkolonitur for forældre med anbragte børn og hjemmeboende søskende. Mange føler sig udelukket af det ”normale” fællesskab, når der sker en anbringelse, og kolonituren skal give forældre og børn mulighed for at komme ud af den ensomhed, de befinder sig i.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
FBU ForældreLANDSforening Region Syddanmark
Støttet beløb
93.008 kr., år 2021
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De fleste af de voksne deltagere ses nu både i foreningens regi, men også privat på kryds og tværs. De anbragte børn og unge ses også privat, men kun når det falder sammen med samvær hos de respektive forældre og når disse besøger andre fra sommerlejren

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi holdt ferien på Daneborg ved Juelsminde, da den lejr var bedre indrettet til vores brugere. Dette er meddelt jer og givet samtykke til. Både børn og forældre har tilkendegivet at det var en dejlig ferie og især børnene og de unge gav udtryk for at nu kunne de, når de kom i skole fortælle at de havde været på ferie med deres forældre (noget som sjældent sker for anbragte børn/unge)

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Ja vi kunne have fået hjælp udefra til madlavning og opvask, da disse opgaver var fordelt mellem alle deltageren ........... det og meget tid................ Og så skal vi fremadrettet lave planer for de forskellige aktiviteter og hvem der står for disse

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start