Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr 2023

Red Barnet (lokalbestyrelse, Mariagerfjord)

Om donationen

Red Barnet Mariagerfjord arrangerer hvert år en sommerlejr for udsatte børn og unge i alderen 5-18 år, der er i risiko for at mistrives. Forældrene kan pga. sociale, økonomiske, kulturelle eller helbredsmæssige årsager ikke hjælpe børnene med at få et aktivt fritidsliv. Med donationen kan 20 børn og unge komme på sommerlejr i seks dage, hvor de deltager i hyggelige aktiviteter sammen med andre børn og får mulighed for at få nye venner. Målet med lejren er, at den skal styrke børnenes og de unges selvopfattelse og give psykisk robusthed.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet (lokalbestyrelse, Mariagerfjord)
Støttet beløb
10.000 kr., år 2023
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i løbet af det sidste år fået tilknyttet flere familier fra sommerlejren til vores andre aktiviteter, hvilket er med til at skabe en større forankring i hele organisationen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Børnene på dette års lejr tog hjem efter en uge fuld af sjov og spas, som personer med mere mod på livet og en stor positiv oplevelse i bagagen. Størstedelen af børnene oplevede at få nye venner og det var tydeligt at børnene var vokset i løbet af lejren.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi øver os hvert år i at inddrage børnene mere undervejs og det vil vi forsætte med at gøre.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start