Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sommerlejr og højskolestemning

Red Barnet Lokalafdeling Holbæk

Om donationen

Manglende økonomiske og/eller sociale ressourcer er hvert år skyld i, at mange udsatte børn og familier ikke kommer på sommerferie. Red Barnet Holbæk vil med denne donation afholde en sommerlejr for udsatte børn og familier i Holbæk Kommune. Lejren afholdes på og i samarbejde med Jyderup Højskole og vil have fokus på at give deltagerne nogle gode oplevelser, der kan fortælles om i skolen efter sommerferien, etablere et fællesskab og skabe relationer og netværk på tværs af familierne. 45 børn, unge og forældre samt et antal frivillige deltager i lejren.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Red Barnet Lokalafdeling Holbæk
Støttet beløb
40.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes i høj grad. Alle familier, der deltog på sommerlejren, og som ikke tidligere var en del af Red Barnet Holbæks Familieoplevelsesklub, er efterfølgende blevet en del af Familieoplevelsesklubben.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der henvises overordnet til Red Barnet Holbæks evaluering af sommerlejren (vedhæftet som bilag), hvor deltagende børn, voksne, frivillige og lejrleder har evalueret på lejren. Ud fra de modtage besvarelser ses det, at alle deltagerende parter har fået et godt udbytte af lejren. Der henvises særligt til forældrenes svar på spørgsmål 7 (Har du lyst til at tage på lejr næste år), hvor alle svarede ja, og børnenes svar på spørgsmål 5 (Har du fået nogle nye venner), hvor stort set alle svarede ja.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Under evalueringen af sommerlejren kom vi frem til, at det til tide kan være svært at finde på aktiviteter, der aktiverer og tilfredsstiller alle aldersgrupper fra de mindste børn til forældrene. Dette afspejles også i tilbagemeldingerne fra både børn og forældre, der har en lang række forskellige inputs til, hvilket aktiviteter, der skulle være flere eller færre af. Som konsekvens heraf er det i Red Barnet Holbæk besluttet, at der næste år skal afholdes en sommerlejr for udsatte børn alene.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start