Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Spise/værested Den Sorte Gryde

Københavns Domkirke

Om donationen

Den Sorte Gryde er et spise- og værested for hjemløse, drevet af Vor Frue Kirke. I 2014 bespiste de cirka 16.000 hjemløse, og har desuden ansat to hjemløse til hjælp med driften. De søger om midler til at fortsætte deres arbejde med et tilskud til indkøb og udlevering af mad. Gennem Den Sorte Gryde får socialt udsatte en plads i et fællesskab, samt tryghed, støtte og varm mad.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Københavns Domkirke
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd, Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den Sorte Gryde er godt forankret i gæsternes bevidsthed som et sted hvor der er plads til alle og altid mulighed for at komme ind.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet med projektet må siges at være at få så mange hjemløse som muligt bespist og at levere "en sikker havn" hvor de kan få vasket tøj, finde lidt ro, få en snak med de frivillige eller andre hjemløse og få hjælp til at navigere på borger.dk og andre offentlige sider. TrygFonden har med sin donation givet meget værdifuld hjælp til at indfri dette.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
VI har i 2015 udvidet vores indsatsområder til også i højere grad at hjælpe med kontakt til det offentlige og vi vil gerne udvide dette endnu mere da det er et felt vi mener er forsømt. Det kan vi satse på i fremtiden.