Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sprog hos børn med og uden ADHD

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Om donationen

Ny forskning tyder på, at børn med ADHD har sproglige vanskeligheder i både sociale og uddannelsesmæssige situationer. Denne donation går til et projekt, hvor forskere undersøger, i hvilket omfang de sproglige problemer er relaterede til ADHD, og hvordan de i givet fald kan afhjælpes. I undersøgelsen deltager 100 7-11-årige børn med ADHD samt 100 børn uden ADHD.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
Støttet beløb
66.145 kr., år 2020
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener ikke dette spørgsmål er relevant for mit projekt, da det er grundforskning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som vi havde sat os for, har vi fået undersøgt sammenhængen mellem ADHD og sprog, hvad der bidrager til disse vanskeligheder samt den kliniske relevans af disse vanskeligheder. Grundet den relativt lille sample størrelse, er der behov for mere forskning på området, men studiet indikerer at der er sproglige vanskeligheder forbundet med ADHD, at disse ikke kan forklares af problemer indenfor eksekutive funktioner og at sprog synes vigtigt for både social og akademisk funktion hos børn med ADHD.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener ikke dette spørgsmål er relevant for mit projekt, da det er grundforskning.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet