Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sprog hos børn med & uden ADHD

Aarhus Universitet

Om donationen

ADHD rammer 3-7 pct. af alle børn. Nyere forskning peger på, at børn med ADHD ofte også har sproglige vanskeligheder, hvilket yderligere forstærker børnenes problemer. Denne donation går til en undersøgelse af sproglige vanskeligheder hos børn med ADHD - især med fokus på sammenhæng mellem ADHD, sprog, kognition og trivsel. Alle hypoteser undersøges med statistiske analyser, hvor børn med ADHD sammenlignes med børn uden ADHD for at undersøge, hvor børn med ADHD afviger. Undersøgelsen har til formål at bidrage til en mere målrettet indsats overfor børn med ADHD, så de får bedre muligheder for at udvikle og skærpe deres sproglige kompetencer.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Aarhus Universitet
Støttet beløb
60.000 kr., år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener ikke dette spørgsmål er relevant for projektet, da det er grundforskning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Som vi havde sat os for, har vi fået undersøgt sammenhængen mellem ADHD og sprog, hvad der bidrager til disse vanskeligheder samt den kliniske relevans af disse vanskeligheder. Grundet den relativt lille sample størrelse, er der behov for mere forskning på området, men studiet indikerer at der er sproglige vanskeligheder forbundet med ADHD, at disse ikke kan forklares af problemer indenfor eksekutive funktioner og at sprog synes vigtigt for både social og akademisk funktion hos børn med ADHD.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Jeg mener ikke dette spørgsmål er relevant for projektet, da det er grundforskning.