Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stavgang i Skjern

Lærdansk Ringkøbing-Skjern

Om donationen

LærDansk er en afdeling under Dansk Flygtningehjælp, der underviser ca. 500 flygtninge og indvandrere i dansk som andetsprog. Afdelingen oplever, at mange nydanske kvinder ikke har tradition for at dyrke motion. Derfor ønsker LærDansk at arrangerer gåture om morgenen for at inspirere til bevægelse. Gåture er overkommelige og kræver ikke for meget af de kvinder, der deltager. Denne donation går til 50 par stave, så kvinderne kan gå stavgang.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Lærdansk Ringkøbing-Skjern
Støttet beløb
8.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nogle kursister fik øjnene op for at daglige gåture gør underværker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der kom mere gang i gåturene på skolen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi skulle have skemasat det lidt mere.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv