Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stemmer fra kanten

pov.international.dk

Om donationen

Donationen går til projekt ”Stemmer fra Kanten”, der skal inddrage sårbare grupper i positive fællesskaber gennem et skriveværksted, som skal give dem kompetencer til at indgå i den demokratiske samtale. Hver femte dansker føler sig på kanten af eller helt uden for fællesskabet. De har på grund af fysiske og psykiske helbredsproblemer begrænsede sociale relationer og muligheder for at deltage i aktiviteter, som er almindelige for andre. Men mange af dem drømmer om en meningsfuld hverdag, hvor de også kan bruge og bidrage med de ressourcer og kompetencer, de har. Ambitionen med dette projekt er derfor at oprette et virtuelt skriveværksted for ressourcesvage og sårbare mennesker, hvor de får undervisning af journalister i at skrive og fortælle om deres hverdag. Projektet vil give deltagerne kompetencer til at være med i fællesskabet, blande sig i debatten og samtidig give dem en platform at gøre det fra. Deltagerne får hjælp og sparring til deres historier, som skal munde ud i en række artikler og podcasts, som vil udkomme på pov.international.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
pov.international.dk
Støttet beløb
200.000 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
12 tekster og podcasts offentliggjort i tema på POV, POVs Facebookside og POV Weekend i serie i 1.-12. nov. 2021. Alle deltagere forventer at fortsætte med at publicere et eller flere steder. Af dem svarer 5, at de forventer at fortsætte med at publicere i POV, 8 andre steder, 3 i Mino Danmark, 1 hos Ældre Sagen og 1 hos Modstrøm, 1 hos Kofoeds Skole, 1 egne tekster. POV har allerede søgt TrygFonden om at gentage projektet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
19 deltagere har gennemført undervisningen. 70% af dem har oplevet underviserne som i høj grad lyttende og gode til at give hjælp. Resten har oplevet det for det meste eller til en vis grad. Halvdelen svarer, at det var sjovt at deltage og 42% for det meste. Flertallet svarer, at de vil bruge deres nye færdigheder ”andre steder” og lidt færre i POV. Ingen svarer "ingen steder." Publicering af deltagernes 12 artikler, digte og podcasts nåede over 64.286 visninger og 10.000 læsere via POV Weekend.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mere tid til identificering af undervisere, inddragelse af partnere og deltagere. Vælg mindre partnere med færre tilbud til deres medlemmer. Bedre forventningsafstemning med alle involverede. Mere tid til at finde udstyr til podcast. Mere homogen gruppe er nemmere at undervise. Mere tydelighed om krav til deltagerne på forhånd. Længere forløb til podcast. Undervisning i én periode i vinterhalvåret. Mere realistisk budget til honorarer, da alle har lagt uforudset mange gratis arbejdstimer.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle