Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Street Attack

DGI Nordjylland

Om donationen

For at motivere flere børn og unge til en aktiv livsstil med gadeidrætten som ramme, vil DGI Nordjylland med denne donation afvikle lokalt forankrede gadeidrætsevents, Street Attack Tour. Street Attack Tour’en vil foregå i perioden maj-september 2019, og der skal afvikles en event af en dags varighed i hver kommune. Der er indsamlet støtteerklæringer fra 9 af i alt 11 kommuner i regionen. Det lokale fokus skal sikres med henblik på forankring, og samarbejdet mellem frivillige og professionelle vil bidrage til et øget netværk med gadeidrætten som ramme. Selve eventen vil indeholde aktiviteter som workshops, shows, turneringer og drop-in aktiviteter. Derudover vil der være tilknyttet en Street Bazar, der kombinerer mad, kultur og musik i samspil med aktiviteterne. Deltagerne kan enten være skoler, institutioner, gadeidrætsmiljøer, enkeltpersoner, forbipasserende og professionelle. Planlægningen af eventen foretages i samarbejde med kommunen. Efter eventen vil der være fokus på at igangsætte nye gadeidrætsaktiviteter med lokalt eller tværkommunalt fokus. Der vil også indgå to konferencer, New Moves, i projektet, der med udgangspunkt i erfaringerne vil skabe retning for det fremtidige samarbejde omkring gadeidræt. Projektet strækker sig over tre år.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
DGI Nordjylland
Støttet beløb
1.050.000 kr., år 2018
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
4 af de 6 kommuner ønskede slev at genskabe et nyt gadeidrætsevent i 2020. Det taler for at de har set værdien af indsatsen, har etableret interne arbejdsgange og kendskab til målgruppen nok til, selv at kunne sætte ting i søen. Samtidig ønskede alle 6 kommuner at fortsætte sparringsnetværket vedr. gadeidræt med DGI efter projektets udløb. Dog er den opkvalificerede masse af lokale unge gadeidrætsudøvere ikke stor nok til til at gribe bolden lokalt og det derfor fortsat organiseres oppefra.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kvantitativt mål #1: Totalen af involverede kommuner endte på 6 stk. Deltagelsen i de 6 afviklinger blev samlet set på hele 5500 personer. Heraf var de 3000 skolelever fra de 6 kommuner. Kvantiativt mål #2: Grundet corona, gadeidrættens sæsonbetonede karakter og manglede tilslutning til uddannelser og kurser iblandt målgruppen er dette mål kun indfriet 20%. Kvalitative mål #1-5: Disse er i vid udstrækning indfriet. Langsigtet mål: Ikke indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med et bedre blik på eksisterende faciliteter og ungdomsklubber i de 6 kommuner kunne der evt. være blevet opbygget nye fællesskaber i kølvandet på de 6 eventafviklinger.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet