Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Stress blandt børn og unge

DR

Om donationen

Denne donation går til et projekt, der skal sætte stress blandt børn og unge på dagsordenen. Op imod hvert femte danske barn og ung føler sig ofte stresset, og forekomsten af stress blandt unge er fordoblet i løbet af de seneste 20 år. Stress kan bl.a. føre til koncentrationsbesvær, træthed og indlæringsproblemer og i værste fald til depression og andre psykiske lidelser. DR Kampagner, som ligger under DR Samfundsliv, har igennem en årrække løftet forskellige samfundsrelevante temaer i tæt samarbejde med eksterne interessenter. Temaet om stress blandt børn og unge behandles bl.a. i en tv-dokumentar, gennem en fiktionsserie på DR Ultra og i en Podcast-serie. Målgruppen for indsatsen er børn i alderen cirka 10-25 år samt forældre, lærere, læger og pårørende, som skal lære tegnene på stress at kende hos børn og unge.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
DR
Støttet beløb
1.195.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde et positivt og udbygget samarbejde med en lang række interessenter. Vi havde gavn af deres store faglighed, viden og erfaringer i både planlægningsfasen og under selve indsatsen. De kom til orde som både eksperter og rådgivere i løbet af indsatsen på en lang række af vores platforme - ligesom de også selv skabte særlig opmærksomhed gennem egne kanaler. Vi gjorde det synligt gennem personfortællinger og vinkler om diverse projekter, at det er muligt at få hjælp - og vi henviste også direkte til de mange muligheder for hjælp og rådgivning. Vi lavede desuden i foråret 2018 en indsats om angst, som på mange måder blev en videreføring af projektet. Som tidligere nævnt er projektet også forankret som digitalt undervisningsmateriale til folkeskolen på dr.dk/skole. Her vil materialerne blive anvendt i undervisningen i flere år frem.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
På trods af, at det ikke blev til en DR1-dokumentar, husker 39 % af danskere over 15 år stress-temaet. Blandt de 15-29-årige er kendskabet 56 %. 59 % af danskerne over 15 år, som husker temaet, angiver, at det har givet dem ny eller mere viden om emnet. Over 80 % af de 15-29-årige, som husker temaet, synes det er positivt, at der sættes fokus på emnet. 61 % af de 15-29-årige, som husker temaet, finder det værd at dele med andre - de svarer, at der er noget i temaet, som de kunne finde på at nævne over for andre. Det gælder for 47 % af hele gruppen over 15 år, som kan huske temaet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan se, at punkt nr. 9 DR Kampagners indsats er det, som har genereret mange af de over 90 produktioner. Denne del er helt central for at målene nås. Det skal vi være skarpe på i nye, lignende projekter. Det vil være hensigtsmæssigt at have endnu mere tid til tv-udviklingen til lignende projekter. Tv-dokumentarer er med til at skabe stor, samlet gennemslagskraft. Her lykkedes det ikke med tv-dokumentar på DR1 eller DR2, men i kraft af DR3s dokumentar, Sundhedsmagasinet på DR1 og et genereret nyhedsrul kom vi bredt ud alligevel. Desuden er det er vigtigt at have nyhedsvinkler klar for at få historierne bredt ud.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet