Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Styrkelse af pårørende til alkoholafhængige

University of Southern Denmark

Om donationen

Denne donation skal gå til at afprøve effekten af programmet ”Community Reinforcement and Family Training” (CRAFT), der skal hjælpe og mobilisere pårørende til alkoholikere og derigennem styrke deres muligheder for at få misbrugeren i behandling. CRAFT er en indsats, der retter sig direkte mod at kvalificere systemets møde med pårørende til alkoholikere. Projektet består af et tre-armet lodtrækningsforsøg forankret i de eksisterende danske behandlingssystemer.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
University of Southern Denmark
Støttet beløb
2.000.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I meget høj grad I meget ringe grad

Mål

I meget høj grad I meget ringe grad

Aktiviteter

I meget høj grad I meget ringe grad

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet