Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sund mad for hele familien 2

Nordjysk Fødevareoverskud

Om donationen

Den socialøkonomiske virksomhed Nordjysk Fødevareoverskud indsamler overskydende fødevarer fra supermarkeder og andre fødevareforhandlere og formidler overskudsmaden til udsatte familier. Ad den ved arbejder Nordjysk Fødevareoverskud også for at forbedre sundheden blandt modtagerne af overskudsmaden. Denne donation går til, at Nordjysk Fødevareoverskud kan fortsætte sine aktiviteter, der består i at indsamle, sortere, registrere, oplagre og derefter uddele fødevarerne til udsatte borgere. Varerne uddeles i Aalborg Øst, men der kommer borgere fra hele Region Nordjylland og henter fødevarer. Man må hente mad én gang om ugen. Nordjysk Fødevareoverskud uddeler også mad gennem KFUM’s sociale café Parasollen, Hjerterummet under Blå Kors, Frelsens Hær på Mølleplads i Aalborg, Dansk Flygtningehjælps Café, Det Grønlandske Hus, Kaffé Fair, AMU Nordjylland og Kofoeds Skole i Aalborg.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Nordjysk Fødevareoverskud
Støttet beløb
429.231 kr., år 2019
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil nok aldrig komme derhen, hvor vi kan sige, at nu er vi sikret mange år frem. Vi har det samme indtægtsgrundlag fra borgere og organisationer. Vi overvejer at hæve gebyret for sociale organisationer, da 1000 kroner er et meget lille beløb for en stor mængde mad. Det vil dog aldrig kunne dække omkostningerne. Vi arbejder fortsat på at få en øget bevillig fra Aalborg Kommune, hvor vi udfører et stort stykke socialt arbejde. Vi vil også være her i 2021, længere kan vi ikke se ud i fremtiden.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
TrygFonden støtter os i betydelig grad. To store donationer på to år har betydet, at vi stadig er her. Det frivillige arbejde er krumtappen i vores arbejde, men vi kan ikke klare os uden ansatte. Siden sidst har vi ansat to studentermedhjælpere og vi har fastholdt en person i flexjob. Det skaber basis for vores arbejde, hvor vi stadig mandag til fredag uddeler grøntsager, frugt og andet overskudsmad til økonomisk udfordrede familier. Vi mangler stadig at etablere os i andre byer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det har sat tydelige spor i vores aktiviteter, at vi har en covid-19 pandemi. Vi uddeler overskudsmaden i døren og har derfor ikke mulighed for at fortælle om vores projekt, som vi gjorde tidligere. Der har ikke været festivaler eller andre begivenheder, hvor vi kunne være en aktiv deltager. Men vi arbejder videre udfra de nye forudsætninger og vi holder fast i reglerne om rygeforbud ved afhentning, aktiv deltagelse i vores madspildsprojekt og forståelse for bæredygtig adfærd.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet