Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sund mad til hele familien 3

Nordjysk Fødevareoverskud

Om donationen

For 20 kr. kan udsatte og økonomisk trængte borgere hente sund og nærende mad en gang om ugen. Det er konceptet hos foreningen Nordjysk Fødevareoverskud, der indsamler, sorterer og oplagrer overskudsmad fra nordjyske supermarkeder og andre forretninger, som sælger fødevarer, for at videreformidle maden til udsatte borgere. Denne donation går til at kunne fortsætte indsatsen og dermed fortsat lade sund mad, der ellers skulle kasseres, komme mennesker, der har vanskeligt ved at få pengene til at slå til, til gode.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Nordjysk Fødevareoverskud
Støttet beløb
500.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Ældre, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I de seneste tre år har TrygFonden været vores redning og måske også en sovepude. Vi har forsøgt at påvirke politikerne i Aalborg Byråd til at støtte med mere end kr. 200.000 pr. år. Det er ikke lykkedes. I det sidste halve år af 2021 satte vi massivt ind med søgning af fonde. Det har givet flere afslag end tilsagn og vi har økonomi til at køre et lille års tid. Der skal ske en tilførsel af kapital i det nye år, hvis vi skal fortsætte arbejdet for miljøet og for udsatte mennesker.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med støtte fra TrygFonden blev det muligt at ansætte en person som sparingspartner for den daglige leder. Det var en proces, der tog det meste af året med mange mere eller mindre uduelige kandidater. I oktober lykkedes det at få overtalt en frivillig og tidligere ansat til at genindtræde i ledelsen og det har betydet, at vi har to velfungerende ruter, hvor vi bringer overskudsmad ud til familier, der bor langt væk, har handicap eller på anden vis er forhindret i selv at hente maden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er udfordret på økonomien. Vi har brug for faste medarbejdere, der kan sikre den daglige drift. De frivillige er stadig kernen i vores arbejde, men der er behov for lønnet personale. Derfor har det været vigtigt og nødvendigt at ansætte en person udover den daglige leder, som i mange år har trukket læsset. Det er lykkedes at finde en idealistisk og kompetent person, således at vi nu er to til at garantere fremdrift i projektet. Udbringning af overskudsmad fungerer og vi har venteliste.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start