Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed på hjul

Odense Kommune

Om donationen

En sundhedsbus kan medvirke til at sikre behandling for udsatte voksne eksempelvis med misbrug ved at tilbyde en mobil og fleksibel behandlingsindsats i borgernes nærmiljø. Denne donation skal gå til indkøb, ombygning og vedligeholdelse af en ambulance/bus med det formål at sikre, at en sundhedsfaglig og socialfaglig indsats kan tilbydes socialt udsatte, hvor der er behov. Bussen skal døbes Sundhedsbussen og indeholde faciliteter til udlevering af substitutionsmedicin, vaccinationer mm.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Odense Kommune
Støttet beløb
300.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Sundhed på hjul kører 6 dage om ugen, hvilket er højere end først forventet. Der har været forespørgsel fra infektionmedicinsk afdeling i forhold til at bruge Sundhed på hjul til fremskudt hepatitis indsats.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er lykkedes bedst med at fastholde borgere i behandling. Således borgerne sikres større stabilitet i deres liv og større livskvalitet. Det er meget få nye borgere der er inkluderet ad den vej. Især på værestederne har effekten været positiv, borgerne er blevet mere trygge ved at bruge væresteder i eget nærmiljø og værestedernes medarbejdere er blevet mere trygge ved vores borgere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det viste sig at være en fordel, at vi droppede ideen om en ambulance og i stedet ombyggede en varebil til formålet. Meget engageret og fastholdende medarbejdere har også været en forudsætning for at lykkes.