Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhed på varmestuen

Kirkens Korshær i Horsens

Om donationen

Socialt udsatte er oftere ramt af sygdom og smerter end andre. Med donationen ønsker Kirkens Korshærs varmestue i Horsens at etablere et såkaldt lavtærskel-sundhedstilbud til varmestuens brugere, hvor de kan tale med en sygeplejerske på varmestuen uden krav om registrering og visitation, før man møder op. Sygeplejersken skal bl.a. tilse og behandle småskader og hjælpe brugerne til videre behandling og følge op på brugernes forløb i sundhedsvæsenet. Målet er at bygge bro mellem socialt udsatte og sundhedsvæsenet, så udsatte får den nødvendige hjælp og behandling.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær i Horsens
Støttet beløb
802.273 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Mænd, Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever stigende efterspørgsel fra samarbejdspartnere og brugere. Der er skabt en faglig anerkendelse af Varmestuens sundhedsfaglige indsatser. Tilliden og samarbejdet mellem de tværfaglige instanser og vores brugere er skabt og forankret. Der er forsat forsat stort behov for en sygeplejefaglig indsats på Varmestuen og det er prioriteret at ordningen gøres permanent.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever forbedret sundhedstilstand for vores brugere og vi oplever at vi er et sikkerhedsnet, hvor brugerne kan henvende sig. Det gør at indsatser sker hurtigere, da brugerne får den hjælp de har brug for af sygeplejersken, til at gennemføre videre proces. Samarbejde med praktiserende læger, socialsygeplejersker, misbrugsbehandling, socialtandplejen, psykiatrien og myndighed i Horsens kommune er forankret, med meget positive tilbagemeldinger.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har været meget synlige i det tværfaglige samarbejde arbejde. Det er helt sikkert nøglen til fremtiden. De forskellige faginstanser oplever at vi kan levere en faglighed, der øger compliance for brugerne og derved understøtter deres arbejde. Det tager tid at opbygge denne form for samarbejde, men er meget brugbar på den lange bane.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle