Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sundhedsdage på varmestuen.

Kirkens Korshær

Om donationen

Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg har tidligere afholdt en sundhedsdag, hvor kommunens gadesygeplejerske sammen med en fysioterapeut, fodterapeut og en frisør tilbød sundhedstjek mv. til brugerne af varmestuen. Det var en succes, og med donationen kan der afholdes yderligere 10 sundhedsdage. På en sundhedsdag kan gadesygeplejersken og andre fagfolk opfange ting, som der skal gøres noget ved. Nogle ting kan klares på dagen, andre kræver behandling hos læge eller på sygehus. En del udsatte går rundt med sundhedsmæssige bekymringer, som de ikke får talt med nogen om, fordi de ikke opsøger egen læge. Sundhedsdagene skal derfor nå ud til nogle af de mennesker, som normalt ikke har overskud til egenomsorg.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær
Støttet beløb
115.000 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har fået en donation og vi har også fået et samarbejde op og køre, så vi kan fortsætte nogle af aktiviteterne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har oplevet at sundhedsdagene blev et godt supplement, til det sociale arbejde vi laver. En stor del af brugergruppen har deltaget i sundsaktiviteter og samtalerne herom. Se den samlede tilbagemelding.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplevede at mange aktiviteter på samme dag, kunne være svært for nogen. Vi valgte derfor at trække nogle aktiviteter ud og lave dem på andre dage. Ligeledes har vi fået forlænget projekt perioden, så vi har haft mulighed for ikke at bombardere brugerne med sundhedsaktiviteter, da vi blev bange for at det kunne give bagslag. Et nøgle ord i vores arbejde er nænsomhed. Se i øvrigt den samlede tilbagemelding.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv