Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Svær ungdom og sundhed

Center for børn og familie - Bornholms regionskommune

Om donationen

Ungehuset på Bornholm tilbyder unge, der er i risiko for at komme ud i kriminalitet, og unge, der har et forbedringsforløb via Ungekriminalitetsnævnet, mulighed for at benytte og deltage i sunde aktiviteter. Med donationen kan Ungehuset indkøbe hometrainers, hvorpå nogle af deres cykler kan tilkobles, samt indrette et træningsrum med bordtennis og andre træningsfaciliteter. Målet er at hjælpe de unge ud i de etablerede tilbud af fritidsaktiviteter, der allerede findes på øen, og på den måde hjælpe dem væk fra gademiljøet.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Center for børn og familie - Bornholms regionskommune
Støttet beløb
88.977 kr., år 2021
Delmål
Et liv uden kriminalitet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har haft succes med forankringen både omkring de individuelle forløb og gruppe træning, særligt i vores cafetilbud.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Den gruppe der har benyttet tilbuddet benytter sig nu af de offentlige træningstilbud. Her ser en udvikling af de unges selvværd og tro på egne kompetencer.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej