Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Svømmekursus til børn

SFO Deutsche Schule Hadersleben

Om donationen

Undervisning i svømning og vandsikkerhed i en tidlig alder er vigtigt for at lære børn den korrekte adfærd omkring vand. SFO’en på Deutsche Schule Hadersleben ønsker derfor at afholde svømmekursus for cirka 80 børn, så de alle lærer at svømme og får respekt for vand. I efterårsferien 2014 afholdte de en uges svømmekursus, hvilket var en stor succes. Donationen fra TrygFonden går til afholdelsen af et lignende kursus i vinterferien og efterårsferien i 2016 og 2017. Midlerne skal gå til leje af svømmehal, løn til instruktør, livredder og hjælpere.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
SFO Deutsche Schule Hadersleben
Støttet beløb
48.500 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har udviklet sig til at være et "high light" i vores SFO hverdag, nærmest en tradition, som vi håber, at vi kan udbyde også fremover (vi har søgt igen!). Projektet er velforankret i børnene, de har stor glæde ved deltagelse og udviser stor lyst og interesse. Børnene får stor udbytte af deltagelse i projektet, ikke kun med hensyn til svømning men også og ikke mindst i socialt henseende med hinanden. Projektet er vældig godt modtaget fra forældresiden. Forældre spørger efter projektet og om der bliver afholdt flere kurser.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kurset har været en success, en stor del af børnene har kunnet lære at svømme tilfredstillende til godt indenfor kursets periode. enkelte har behov for en gentagen eller fortsættelse, dvs. vedligeholdelse af det lærte. Alle deltagende børn har haft stor glæde og lyst ved kurset og har opnået en fortrolighed men samtidig stor respekt for vandet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi kan ikke se, at vi med fordel kunne gøre noget meget anderledes, andet end at tage højde for at involvere forældrene mere i projektet for at få dem til at blive ved, vedligeholde det lærte og videreudvikle det.