Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Sygdomsaccept og networking

Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland

Om donationen

Med donationen kan Epilepsiforeningen Sydvestjylland afholde en familieweekend for voksne og familier med børn berørt af epilepsi. Weekenden skal give de 70 deltagere en weekend, hvor der bliver tid og lejlighed til ro, fordybelse, samvær og at få talt med hinanden og med andre medlemmer, der måske kan dele erfaringer eller vise empati. Det er også målet, at flere af deltagerne vil møde frem til foreningens andre arrangementer, og at de får mod og overskud til selv at komme ud og gøre brug af de tilbud, de har i nærområdet uden at spekulere på, hvad andre tænker, hvis der pludselig kommer et epilepsianfald.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Epilepsiforeningen, kreds Sydvestjylland
Støttet beløb
102.410 kr., år 2023
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det umiddelbare mål med arrangementet er ikke forankring, som vi kender det fra jævnlige mødeaktiviteter, men mere læring til livet - at deltagerne får et frirum og får mod til at kaste sig ud i hverdagens pulserende liv - på trods af de udfordringer epilepsi giver.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbagemelding om stor tilfredshed med den hyggelige atmosfære og de rolige rammer turen blev afholdt under. Stor fornøjelse at opleve den store teenagepige, der med nykonstateret epilepsi helt lettet konstaterer, at der er mange andre, der også er ramt af epilepsi og alligevel har et fornuftig liv. En stor fornøjelse at opleve hvordan den midaldrende handicappede mand i kørestol med sin hjælper blomstrede op i svømmehallen og bevægede sig som en fisk i vandet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
På nuværende tidspunkt er konceptet optimalt. Rammerne er trygge og ingen behøver at være nervøse for at få anfald og skulle forklare sig. Alle mærkede at det ville blive en weekend, hvor ro, snak og samvær omkring spisning og aktiviteter der ville blive det bærende.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle