Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Team Ønskeland

Ønskeland

Om donationen

”Sundhedsprofil for børn og unge” i Jammerbugt Kommune viser, at andelen af overvægtige, inaktive og ensomme stiger i takt med børnenes alder. Derfor arbejder Team Ønskeland for at skabe et cykelfællesskab og et fundament for en sundere, mere aktiv livsstil og en mulighed for at fastholde børnene i det, når projektet slutter. 30 børn kan deltage i cykelgrupperne og træne en-to gange om ugen. Som en del af projektet er også en fire-dages cykeltur fra Jammerbugt til København samt andre sociale aktiviteter.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Ønskeland
Støttet beløb
100.000 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn og unge, Voksne

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er desværre ikke lykkes med at forankre projektet, efter 4 gode år med Team Ønskeland. Der har været økonomisk opbakning til projektet, men det har desværre ikke været muligt at finde børn/deltagere nok til at oprette et hold i 2023. Derfor har vi sat projektet på pause i 2023.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har i høj grad nået målet. 30 børn har igennem projektperioden været en del af fællesskabet. 1. Vi har opnået at 30 børn har deltaget i projektet. Børn som ellers ikke er en del af det etablerede foreningsliv. 2. Børnene fik alle store oplevelser, som de ellers ikke havde fået. 3. Børnene fortale og inspirerede andre børn gennem deres tilstødeværelse på sociale meder.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener, at de beskrevne aktiviteter var ideelle for at opnå vores mål. Aktiviteterne er gennemført planmæssigt, men der har kun i mindre grad været afholdt træning i efteråret.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet