Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TeamOBS

TeamObs, Klinisk institut Aarhus Universitet

Om donationen

Når en jordemoder tilkalder personale til en kompliceret fødsel, er samarbejde, god kommunikation og lederskab altafgørende for at sikre den fødende den bedst mulige behandling. Deltagerne på holdet kender ikke altid hinanden, og team-træning er derfor en vigtig og fast del af hverdagen på mange fødesteder i Danmark. Dette projekt vil træne og styrke færdighederne hos hele fødselsteamet med det formål at øge behandlingskvaliteten og patientsikkerheden ved komplicerede fødsler. Først skal udvikles en skala, TeamOBS Tool, til vurdering af både tekniske og ikke-tekniske færdigheder i det tværfaglige team. Skalaen skal dernæst bruges til at vurdere læger, jordemødre og sygeplejersker ud fra videooptagelser af dels simulerede akutte fødsler og dels virkelige livstruende hændelser på fødegangen. Optagelserne af de virkelige hændelser vil endvidere blive brugt til at udarbejde en guideline for tværfagligt samarbejde omkring akut behandling på fødegangen. Målet er at udvikle to redskaber – TeamOBS Tool og en guideline for tværfagligt samarbejde i akut obstetrik – der kan anvendes til fødeafdelingers teamtræning fremover. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Hospitalsenheden i Horsens og Aarhus Universitetshospital Skejby.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
TeamObs, Klinisk institut Aarhus Universitet
Støttet beløb
3.273.299 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I høj grad. Projektet lever videre i dag på afdelingerne.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Målet blev i høj grad indfriet. Projektet blev gennemført som beskrevet og udvidet. Vi har i dag beskrevet de faktorer der er kritiske for optimal teamdannelse. Baseret på erfaringerne fra vores projekt udarbejdes herefter en guideline for tværfagligt teamsamarbejde i den akutte fødselshjælp.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Nej - vores internatationale samarbejde var med til at sikre vores mål.