Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Telefon- og besøgstjeneste.

Kirkens Korshær i Horsens,

Om donationen

Kirkens Korshær i Horsens har modtaget en donation til etablering af en telefon- og besøgstjeneste i forbindelse med sin varmestue i Horsens. Man vil spørge de enkelte brugere, om de er interesseret i at blive kontaktet per telefon dagligt eller ugentligt, hvis de ikke er dukket op på varmestuen. For nogle kan det være et tryghedsopkald og for andre kan det være en påmindelse om fx at tage medicin, råd og støtte i forhold til bolig, læge eller afvænning. Formålet med tilbuddet om telefonkontakt er ikke at stille brugerne til regnskab for deres gøren og laden, men et ønske om at vise interesse og omsorg. Brugerne af varmestuerne er hjemløse, misbrugere og/eller psykisk syge, og det vil kunne give dem en tryghed og fællesskabsfølelse at vide, at der er nogen, der bekymrer sig om dem, hvilket også har stor resocialiserende værdi.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
Kirkens Korshær i Horsens,
Støttet beløb
141.742 kr., år 2019
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tilbuddet om besøg- og/eller telefonkontakt er blevet dybt forankret i varmestuens tilbud og blevet en naturlig del af hverdagen. Specielt corona-situationen har gjort det højaktuel. I perioder har varmestue-tilbuddet næsten udelukkende været baseret på telefoniske kontakter med rådgivning, støtte og omsorg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Så godt som alle brugere, som vi har spurgt, har sagt ja til at blive kontaktet af en medarbejder. Som forventet er det ikke alle, vi kunne komme i kontakt med. Det skyldes at taletidskortet er udløbet, telefonen væk eller stjålet eller at brugeren har været ikke kontaktbar af forskellige andre grunde.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Corona-situationen kom efter projektbevillingen, og projektet kom i den grad til sin ret. Der har været meget brug for besøg og telefonopringninger, og det er svært at forestille sig, at vi kunne have gjort noget anderledes.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet