Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tidlig indsats overfor sårbare spædbørn – screening og Tryghedscirklen

University of Copenhagen

Om donationen

Små børns psykiske trivsel er afgørende for deres videre liv, men det vurderes, at børn i én ud af fem danske familier er i fare for at vokse op uden den følelsesmæssige kontakt og omsorg, som de har brug for. I nogle tilfælde skyldes det fødselsdepression hos moren. Dette projekt er todelt og omfatter først et lodtrækningsforsøg, hvor sundhedsplejersker i Københavns Kommune i forbindelse med deres hjemmebesøg hos nyfødte screener 9.000 spædbørn for psykisk mistrivsel og 16.000 mødre for fødselsdepression. Forventningen er, at ca. 3. pct. af børnene og 10 pct. af mødrene vil have brug for hjælp. Næste del af projektet er endnu et lodtrækningsforsøg, der undersøger effekten af et otte ugers forældretræningsprogram. Projektet knytter sig til en eksisterende indsats i Københavns Kommune og gennemføres i regi af TrygFondens Børneforskningscenter. Resultaterne vil give kommuner i hele landet viden om, hvordan man i praksis kan implementere indsatsen i den eksisterende danske sundhedsplejerskeordning.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
University of Copenhagen
Støttet beløb
5.711.205 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
ADBB-screeningerne er blevet udbredt til 82 ud af Danmarks 98 kommuner, og sundhedsplejerskerne har taget godt imod at bruge ADBB i deres besøg.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Antal af ADBB- og EPDS-screeninger blev opfyldt. Implementeringen af ADBB-screening i sundhedsplejerskernes praksis var en succes. I inklusionen til RCT blev 259 inkluderet fra EPDS-screeningen, 17 fra ADBB-screeningen og 20 baseret på begge screeninger. RCT "Tryghedscirklen" blev implementeret og afprøvet. De første analyser viser, at CSO-P ikke er mere effektiv end care as ususal i Københavns kommune. Men vi vil i kommende analyser undersøge om COS-P virker for nogen og ikke for andre.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er blevet opmærksomme på, at ADBB cut-off score i Danmark skal valideres, idet kun ganske få børn i CIMHP scorede over.