Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tillægsbevilling AKT projektet

Syddansk Universitet

Om donationen

Dette projekt skal hjælpe mennesker med fremskreden kræft til at klare sig længere tid i hjemmet. Mennesker med fremskreden kræft lever i dag længere med sygdommen end tidligere, men har ofte problemer med at klare sig i dagligdagen. Dette projekt skal udvikle og afprøve en kommunal indsats, der gør den sidste tid så værdig som mulig og med størst mulig selvbestemmelse. Indsatsen er især baseret på de kommunale ergoterapeuter, der bl.a. hjælper patienten med prioritering af aktiviteter og ressourcer, tilpasning af arbejds- og hvilestillinger samt udlevering af og instruktion i hjælpemidler. Det er vigtigt, at patienten får hjælp hurtigt, og at indsatsen løbende kan tilpasses efter behov. Projektet, der er et lodtrækningsforsøg, er allerede i gang, men da funktionsniveauet hos de deltagende patienter viste sig at være meget forskelligt, er der brug for at øge deltagerantallet fra 180 til 272 for med tilstrækkelig sikkerhed at kunne vurdere, om den kommunale indsats har en positiv effekt. Effekten måles på patienternes daglige aktivitetsniveau og livskvalitet. Desuden gennemføres en samlet økonomisk analyse af indsatsen samt en analyse af resultaterne hos forskellige typer af patienter. Kræftens Bekæmpelse støtter også projektet med et tilsvarende beløb.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Syddansk Universitet
Støttet beløb
392.428 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Sygdomsramte

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Viden er nu forankret hos seniorforsker, Åse Brandt, i Socialstyrelsen, og hos professor Karen la Cour og postdoc Marc Sampedro Pilegaard, REHPA, som anvender projektets resultater i deres arbejde og har udarbejdet et projektforslag, der baserer sig på AKT-projektets viden og erfaringer.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vores to ph.d. studerende har forsvaret deres ph.d. grader, og det gik rigtig godt for dem begge. Vi har kun publiceret fem artikler indtil nu, men tre er indsendt og flere er undervejs, så vi skal nok ende med tæt på 15 artikler i alt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi mener stadig, aktiviteterne var de rigtige. Men det havde formentlig givet effekt, hvis aktiviteterne i indsatsen havde været mere omfattende hvad angår varighed og frekvens. Ligeledes skulle deltagerne have haft længere tid til at ændre deres vaner og dermed inkorporere de nye strategier.