Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TRACK – effektiv matematikundervisning fase 2 og 3

VIA University College

Om donationen

Donationen går til projektet TRACK, der skal udvikle og afprøve et nyt undervisningskoncept i matematik til 4., 5. og 6. klasse. Undersøgelser viser, at faget matematik har stor betydning for børns livsduelighed i voksenlivet og muligheder for videre uddannelse. Derfor er det centralt, at danske skoleelever får det bedst mulige faglige afsæt fra folkeskolen. Projektet, som begyndte i 2018, undersøger, hvordan matematikundervisningen i Danmark kan udvikles med inspiration fra det internationalt toneangivende Singapore Math, hvor man har opnået en helt unik fremgang og udvikling på folkeskoleniveau. Målgruppen er matematiklærere og elever, der begynder i 4. klasse, og i projektets tredje og sidste fase skal konceptet nu testes på skoler.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
VIA University College
Støttet beløb
2.500.000 kr., år 2020
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle skolerne i Syddjurs kommune har valgt at fortsætte med undervisningsmaterialet fra TRACK næste skoleår, hvor de selv betaler trykomkostninger. Vi ser derfor forankringen som en stor succes. Efter et RCT-forsøg skal materialet kunne bruges af alle interesserede skoler.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I TRACK har vi afprøvet at implementere vigtige elementer fra Singapore Math i en dansk kontekst, ved at udvikle undervisningsmateriale til tre skoleår og afholde kurser og workshops for og i samarbejde med lærerne som underviste efter materialet. Projektet forløb efter planen, men blev besværliggjort af Covid-19 pandemien. Det lykkedes dog at få gennemført alle dele af undervisningsplanerne, samt tests og evalueringer. Derfor er målet med projektet indfriet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets pilotfase blev forlænget, derfor er RCT-forsøget ikke påbegyndt. Aktiviteterne i projektets pilotfase var funderet i udviklingen, implementering og evaluering af interventionen til indsatsen. Evalueringen af indsatsmaterialet viste blandt andet at sværhedsgraden, inden for multiplikation og division af heltal var for høj og byggede ovenpå en viden om addition og subtraktion, som eleverne ikke havde opnået. Derfor skal materialet, inden for dette område tilpasses.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start