Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træd ind i fællesskabet

Idræts- & Fritidsunionen i Greve

Om donationen

Andelen af børn og unge, som er aktive i foreningslivet, er lavere i Greve Nord end i den øvre del af Greve Kommune. Foreningslivet kan blandt andet tilbyde børn og unge mulighed for at indgå i nye positive fællesskaber, få dem til at føle sig inkluderede og øge deres sundhed. Idræts- og Fritidssekretariatet i Greve (IFS) vil med denne donation gennemføre projektet ”Bryd fordommen – træd ind i fællesskabet”, der er målrettet 6-14-årige bosiddende i den nordlige del af Greve. Indsatsen skal rekruttere børn og unge i bydelen til foreningsaktiviteter og har til formål at skabe øget tryghed og positive effekter af at være en del af et fællesskab på tværs af sociale lag og etnicitet. Som led i projektet vil der også blive etableret forældrenetværk, hvor der vil være fokus på rådgivning, dialog og sparring om foreningslivet i Danmark.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Idræts- & Fritidsunionen i Greve
Støttet beløb
637.214 kr., år 2020
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
IFS vil fortsat henvise målgruppen til foreningslivet og de aktivitetsmuligheder, der er i Greve. IFS arbejder i 2. og 3. kvartal 2023 for et tæt samarbejde med foreningerne i håbet om at klæde frivillige på til at hjælpe familierne med ansøgning om kontingentstøtte fra BROEN Greve. IFS agerer efter endt projektperiode brobygger mellem målgruppen, kommunalt personale og foreningslivet. Ambitionen er fortsat at udbrede kendskabet til børn og unges mulighed for at modtage kontingentstøtte.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet har i høj grad indfriet sine målsætninger. Særligt har det været en stor succes ift. at få flere foreningsaktive børn og unge. Dialog, spørgeskemaer og kvalitative interviews indikerer, at børnene i høj grad oplever positive effekter ved deres foreningsdeltagelse. Forældrene angiver samtidig at de prioriterer og engagerer sig i deres børns fritidsaktiviteter. Desuden er der afviklet seks tværgående foreningsaktiviteter i samarbejde med de fire privat- og folkeskoler i Greve Nord.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
I stedet for at fokusere på forældrene som ressource og indgang til at engagere børnene i fritidsaktiviteter, har det vist sig fordelagtigt at adressere børnene. Der er i projektet blevet holdt oplæg for i alt 5 modtageklasser omhandlende fritidstilbud i kommunen, og med børnene som løftestang, har vi efterfølgende fået mange henvendelser fra forældrene, der ønsker hjælp til at tilmelde deres børn. Oplæg i skoleklasserne vil derfor fremadrettet benyttes som en tilgangsmetode.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle