Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træning for mænd med kræft

Prostatakræftforeningen PROPA

Om donationen

Forskning viser, at bevægelse er essentielt i forhold til kræft, og fysisk aktivitet forebygger hele 13 former for kræft, ligesom patienter i behandling bliver mindre trætte, hvis de træner. I samarbejde med motionsforeningen ”Fede skal Svede” vil Prostatakræftforeningen PROPA i Esbjerg derfor etablere et motions- og træningshold for 30 mænd med prostatakræft eller andre kræftdiagnoser. Træningen vil omfatte bækkenbunds-, styrke- og kardiotræning og vil foregå to gange ugentligt. Målet er, at den fysiske træning motiverer mændene til at være mere aktive, så de lettere kommer gennem behandlingerne og lettere kan kontrollere deres blære og dermed reducerer problemer med inkontinens, så de i højere grad kan deltage i sociale aktiviteter. Donationen dækker honorar til trænere i 15 måneder.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Prostatakræftforeningen PROPA
Støttet beløb
12.300 kr., år 2022
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lokalafdelingen har sammen med Fede skal Svede gennemført projektet som anført. Vi har "høstet" ros fra såvel Sundhedscenter Esbjerg som andre lokalafdelinger i Prostatakræftforeningen for initiativet. Lokalafdelingen har programsat holdtræningen igen i 2024.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har et par gange i hvert halvår drøftet fremgangen i træningen med deltagerne. Alle (undtagen én, som ikke har prostatakræft) har givet udtryk for, at de efter bækkenbundstræningen har meget lettere ved at kontrollere deres blære og dermed er blevet mere kontinent.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det tænker jeg umiddelbart ikke.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv