Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træning og Multipel Sklerose

Århus Universitet

Om donationen

Donationen går til afprøvning af intensiv fysisk træning som behandling mod Multipel Sklerose tidligt i sygdomsforløbet. Formålet er at begrænse sygdomsudviklingen målt i antallet af attaker (sygdomsudbrud) samt begrænse træthed og tab af gangfunktion mv. Ved Multipel Sklerose angriber immunsystemet attakvis centralnervesystemet, så patienten gradvis invalideres. Ulrik Dalgas var først i verden til at påvise fysisk trænings beskyttende effekt på centralnervesystemet. Nu skal det afprøves, om fysisk træning er endnu mere effektiv, hvis den gennemføres tidligt i sygdomsforløbet. Lykkes projektet, kan det betyde et paradigmeskift i behandling af Multipel Sklerose i den tidlige fase. 14.500 danskere lever med Multipel Sklerose.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Århus Universitet
Støttet beløb
988.050 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er ikke direkte forankret i klinisk praksis, men det har modtaget stor bevågenhed i nationale og internationale kliniske og/eller forskningsmiljøer. Projektet har således været med til at flytte fokus mere mod tidlig og forebyggende indsatser ift. træning og rehabilitering af patienter med multipel sclerose, end udelukkende fokus på symptombehandling. Dette vil uden tvivl komme alle patienter med multipel sclerose til gode.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi lykkedes med at gennemføre det første randomiserede kontrollerede træningsstudie for personer tidligt i sygdomsforløbet med multipel sclerose- Resultaterne var neutrale for de primære endemål, attakrate og global hjerneatrofi. Tidlig indsats med superviseret konditionstræning, som supplement til den medicinske behandling viste sig at have en positiv effekt på den mikrostrukturelle integritet i vigtige hjerneområder og bidrage til opbygning af en større fysisk reservekapacitet.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Hvis vi vidste hvad vi ved nu da vi startede projektet ville vi, som oftest, have ændret nogle ting. Vi kunne med fordel have valgt funktionelle MR-skannings mål for neuroadaptationer fremfor strukturelle MR-mål, da disse morfologiske ændringer sandsynligvis kræver endnu længere tid for at manifestere sig end projektet tillod i dets nuværende form. Vi blev ligeledes overrasket over den lave attakrate ved standardbehandling alene, og vi ville have valgt et andet primært mål med den viden.