Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træthed efter hjerneskade - måling og behandling

Hjerneskadecentret BOMI

Om donationen

Donationen går dels til at validere et redskab til at måle træthed og dels til at udarbejde retningslinjer for behandlingen ”Energiforvaltning” målrettet mennesker med erhvervet (ikke medfødt) hjerneskade og kronisk træthed. Et trætheds-måleredskab og udviklingen af en standard for "Energiforvaltning" er en forudsætning for, at professionelle kan identificere de patienter, der har problemer med træthed. BOMI er allerede leverandør af denne type løsninger til landets kommuner. I forbindelse med projektet vil BOMI samarbejde med det forskningsfaglige miljø på Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. 120.000 danskere lever med en erhvervet hjerneskade, og for halvdelen er træthed et stort problem.
Region
Landsdækkende
Type
Forskningsprojekt
Modtager
Hjerneskadecentret BOMI
Støttet beløb
892.972 kr., år 2018
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
SOP’en på energiforvaltning er implementeret internt på BOMI i klinisk praksis samt kursusmateriale. Projektet er blevet udvidet i et igangværende ph.d. projekt, som omfatter yderligere forskningsaktiviteter, som skal afsluttes før redskaberne kan udbredes og forankres eksternt. Valideringen af DMFS har desuden belyst psykometriske problemstillinger ved redskabet, som skal håndteres i den videre forskning, før DMFS kan implementeres bredt. Dette arbejde er i gang.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er kommet i mål med begge målsætninger. Vi har undersøgt og beskrevet indholdet og hypoteserne i energiforvaltning ud fra eksisterende praksis på BOMI, hvilket har resulteret i en færdig SOP. SOP’en lister forskellige mål og indsatser op samt formulerer hypoteser om virkningsmekanismer. Vi har derudover fået indsamlet og analyseret alle data på DMFS. Resultaterne har belyst validiteten af DMFS og peget på mulige psykometriske problemer, og hvordan de kan imødekommes for at forbedre DMFS.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har været gennemførbare og rigtige for målet. Med flere data til valideringen af DMFS kunne man have lavet mere komplicerede og dybdegående analyser med større statistisk power. Vi valgte at supplere aktiviteterne med semi-strukturerede interviews (cognitive interviewing), der undersøgte respondenternes svarprocesser i valideringen af DMFS. Denne metode gav værdifuld indsigt, som supplerer de øvrige data vi har indsamlet og støtter fortolkningen af resultaterne.