Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Træværksted på recept Fase 2

Lindevangs Fond

Om donationen

Lindevangs Fond er et selvejende socialpsykiatrisk botilbud for mennesker med psykiske problemer. Siden maj 2019 har Lindevang tilbudt beboerne intern beskæftigelse på botilbuddet, bl.a. inden for cafédrift, rengøring, køkkenarbejde, havearbejde og drift af intern genbrugsbutik. I foråret 2020 fik Lindevang støtte fra TrygFonden til at etablere et træværksted, der dels skulle øge beboernes livskvalitet og dels bygge bro til lokalsamfundet. Men grundet COVID-19-restriktioner har man kun kunnet samle ganske få borgere ad gangen. Denne donation går derfor til en fase 2 af projektet med særligt fokus på fællesskab og samarbejdskultur. Et beskæftigelsesforløb i træværkstedet begynder med en ansættelsessamtale med en gensidig forventningsafstemning, og ud fra beboerens ønsker og behov laves en plan for forløbet. Arbejdet består i produktion af trævarer, som kan bruges på Lindevang, fx højbede og plantekasser, og trævarer, der kan sælges på bl.a. markeder i lokalområdet. Dermed oplever den enkelte både at se sine producerede trævarer gøre nytte i dagligdagen, og at de er af så god kvalitet, at andre vil betale for dem. Hele projektet har til formål at styrke den enkeltes selvværd og ruste dem til på sigt at rykke videre ud i større arbejdsfællesskaber.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Lindevangs Fond
Støttet beløb
557.500 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er lykkedes os at fastansætte projektmedarbejderen i 2023, så træværkstedet kan fortsætte. Vi kan se, at der er sket meget i forhold til at få integreret træværkstedet i hverdagen. Vigtigst af alt, så ser mange af beboerne træværkstedet som en del af huset. Der er desuden en langt større opmærksomhed på at støtte beboere i at blive del af værkstedet, men vi skal arbejde videre med at styrke vores tværfaglige samarbejde omkring beboeren i forhold til at få flere beboere med i træværkstedet.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Beboerne fortæller, at de er glade for deres job, at de lærer noget nyt, og at de vil anbefale andre beboere et job i træværkstedet. En siger: ”Blandingen af hygge og arbejde motiverer. De færdigheder, vi udvikler inden for håndværk, problemløsning og struktur, kan overføres direkte til ens dagligdag og gør én mere uafhængig.” Vi kan se udvikling i forhold til deltagelse i fællesskaber: flere deltager i morgenmøder omkring beskæftigelse, og flere arbejder side om side med andre beboere.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
For nogle er der langt ud til træværkstedet, selvom det ligger lige uden for vores hus. Vi har eksperimenteret med at trække opgaver (fx montagearbejde) ind i huset, og det kunne vi med fordel have gjort tidligere for at bygge bro til træværkstedet. Det fortsætter vi med nu, så flere delprocesser kan foregå tæt på beboernes trygge hjem med målet om, at de får mod på at komme ud i værkstedet på sigt. Herudover har vi fortsat brug for at styrke samarbejdet omkring beboeren via vores ERFA-gruppe.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle