Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Transkribering af 112-opkald

Region Nordjylland

Om donationen

1-1-2-samtaler udgør en væsentlig datakilde for forskning. For at forbedre det akutte beredskab vil Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland afprøve muligheden for at gøre 1-1-2-opkald tilgængelige på skrift via automatisk transskribering af lydlog-filer. I dag findes samtalerne kun i form af optagelser, hvor den enkelte forsker er nødt til at transskribere for at lave analyser, men teknologien anvendes allerede på landets hospitaler til journalføring. Denne donation går derfor til en prøveperiode, der indbefatter teknisk konsulentbistand og opsætning af talegenkendelsessystemet hos Den Præhospitale Virksomhed. Resultaterne vil danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt man skal arbejde videre med teknologien på det akutte område.
Region
Nordjylland
Type
Projekt
Modtager
Region Nordjylland
Støttet beløb
410.000 kr., år 2019
Delmål
Hjertestart

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
vi er ikke kommet dertil i processen endnu hvor det afklares om det skal forankres og hvordan det skal forankres. Vi ser øvrige muligheder med projektet udover de beskrevne og vi vil gerne vende enhver sten førend vi forankrer det

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi fik afprøvet projektets tema og det har vist sig, at den afprøvede løsning kan anvendes i et vist omfang til det ønskede.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
nej

Delmål

Hjertestart

Alle kan og tør træde til ved hjertestop. Vi vil arbejde for, at alle hurtigt træder til med livreddende førstehjælp, og at hjertestarterne er tilgængelige hele døgnet, så flere kan overleve hjertestop med god livskvalitet.

Mere om vores fokusområde Hjertestart