Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trivsel og fællesskaber

UFL Sydvest

Om donationen

Unge for Ligeværd (UFL) Sydvest er en frivillig social forening, der arbejder for ligeværdige vilkår for unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. De unge har ofte et lille netværk, og de ønsker samvær med ligestillede. Mange af de unge er ensomme og isolerede. UFL Sydvest tilbyder ugentlige klubaktiviteter, hvor de unge mødes med ligestillede og derigennem danner netværk og fællesskaber. Målgruppen er 50 personer i alderen 17-40 år. TrygFondens støtte går til aktiviteter for foreningens medlemmer. Donationen dækker bl.a. en overnatningstur med oplevelser, biograftur, bowling/juleafslutning, foredrag, deltagelse i UFL-landsmøde og musikaften.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
UFL Sydvest
Støttet beløb
60.612 kr., år 2021
Delmål
Fællesskaber for alle

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er ikke et problem at rekruttere frivillige til klubben og dermed til at gennemføre klubbens aktiviteter.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Medlemmer af UFL Sydvest deltager trofast og engageret i aktiviteter, der minimere ensomhed og forbedre trivsel og læring. Der er god stemning i klubben. Der er i projektperioden kommet nye medlemmer og eksisterende medlemmer er fastholdt.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter har til hensigt at øge trivsel blandt medlemmer. Og der er arrangeret aktiviteter mhp læring som f.eks. identitetstyveri og/eller mobning. Det er vigtigt at medlemmer i fællesskab sætter fokus på relevante emner som de anførte.

Delmål

Fællesskaber for alle

Gode sociale relationer, oplevelsen af at høre til og dét at kunne være noget for andre er vigtigt for at føle sig tilfreds med livet. Vi vil bidrage til, at alle voksne har mulighed for at tage del i fællesskaber og få hjælp og støtte, hvis de er på vej ud af dem.

 
Mere om vores fokusområde Fællesskaber for alle