Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryg inklusion

Det Grønlandske Hus

Om donationen

Med støtte fra TrygFonden vil Det Grønlandske Hus yde en særlig indsats for at inkludere en gruppe udsatte og isolerede grønlændere i det øvrige grønlandske miljø. Indsatsen er dels en opsøgende indsats på gader og stræder, hvor de typisk er samlet, dels en støttende indsats i at inkludere dem i foreninger og andre aktiviteter for grønlændere. Forløbet realiseres gennem frivillige mentorer, der med en håndholdt indsats skal hjælpe den enkelte til at føle sig velkommen og samtidig sikre en adfærd, der ikke skiller sig så meget ud, at de bliver udstødt. TrygFonden har støttet projektet med 550.000 kr.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Det Grønlandske Hus
Støttet beløb
550.000 kr., år 2013
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I dag driver Det Grønlandske Hus i København en mentorordning som skal være med til at afhjælpe eller undgå unge personer i at ende i en tilværelse hvor de uden hjælp vil ende i et liv i et skråplan. Med en hurtig indsats ved at "fange" de unge og give dem den første hjælp til at komme videre uden at ende i tilværelse med misbrug m.m.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Oplevelsen når man kommer ind i Det Grønlandske Hus, er at man føler sig velkommen. Ved at øge opmærksomheden ved modtagelsen har øget inklusionen og respekten for den person der har et behov for hjælp. ved at vi har benyttet midler til at kunne give gæsterne en kop kaffe uden at stå og kræve betaling er en del af oplevelsen af føle sig velkommen. Det har vi i vores hverdag kunne høre fra vores gæster.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er at bruge flere ressourcer på dokumentation af de forskellige målgrupper. Analyse er vigtigt for at man kan målrette arbejde inden for det sociale område.