Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trygfondens Familiehus

Rigshospitalet, Glostrup.

Om donationen

Denne donation går til etablering af et familiehus, der kan skabe hjemlige, inspirerende og trygge rammer for pårørende til patienter, der er ramt af komplekse skader på rygmarv og hjerne. TrygFondens Familiehus kommer til at ligge ved Rigshospitalet i Glostrup, der i de kommende år får et nyt Neurorehabiliteringshus, N-huset, tilbygget. N-huset skal modtage patienter fra hele Østdanmark samt Grønland og Færøerne til behandling og genoptræning for komplekse skader på hjerne og i rygmarv - en type patienter, der ofte er indlagt i månedlange rehabiliteringsforløb. N-huset vil have 10 børnesengepladser, og der vil løbende være ca. 10 familier, som kan gøre brug af huset. I perioder, hvor huset ikke er fyldt op med pårørende til indlagte børn, kan ophold tilbydes til pårørende til fx forældre til yngre voksne eller familier, hvor forældre er indlagt. Lokale frivillige idræts- og patientorganisationer skal tilbydes at deltage i arbejdet med at bidrage til husets daglige liv.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Rigshospitalet, Glostrup.
Støttet beløb
, år 2019
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Forankringen af Trygfondens Familiehus-projekt har været en essentil del af projektets succes. Det har været vigtigt at sikre, at projektet er dybt integreret i Rigshospitalets, særligt på Glostrup-matriklens, nuværende lokation og struktur. Familiehuset blev bygget tæt på Neurorehabiliteringshuset og er omgivet af et landskab der har til formål at understøtte patienter og pårørende. Man kunne i højere grad have involveret frivillige i projektet, men der har i hele regionen været bred opbakning.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet med Trygfondens Familiehus på Rigshospitalet, Glostrup har i høj grad levet op til de opstillede mål og succeskriterier. Familiehuset har skabt betydelige positive effekter for de pårørende. Det er dog nøvendigt med længerevarende observation og opfølgning for at vurdere den fulde effekt på forebyggelse af sekundære helbredsproblemer blandt pårørende. Samlet set er projektet en stor succes og de erfaringer der er gjort kan tjene som model for lignende initiativer i fremtiden.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
De valgte aktiviteter har i høj grad været de rigtige til at nå målene med projektet. Brugerinvolvering har sikret at huset opfylder de reelle behov, mens en grundig planlægnings- og byggeproces har sikret at huset blev bygget indenfor budgettet. Dog med en smule forsinkelse ift. den initiale forventet ibrugtagning grundet tætte sammenhænge til byggeriet med Neurorehabiliteringshuset. Familiehuset er blevet et trygt og inspirerende miljø for de pårørende.