Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Trygge børn på skadestuen

Akutafdelingen i Slagelse, Region Sjælland

Om donationen

Mødet med skadestuen er ofte præget af stor utryghed for børn, og det kan være en traumatisk oplevelse. Med denne donation ønsker Akutmodtagelsen på Slagelse Sygehus at indrette børneafdelingen med beroligende dekorationer på væggene og købe legetøj for at skabe imødekommende og beroligende rammer, der ikke vil gøre børnene utrygge i ventetiden.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Akutafdelingen i Slagelse, Region Sjælland
Støttet beløb
35.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi vil værne og passe på det smukke kunstværk. I er velkomne til at lægge visit forbi os

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Mange børn søger straks kunst træet ved ankomst til venteværelset og figurerne i træet lægger op til historiefortælling af familie/forældre. Flere forældre og børn roser træet. Træet skaber tryghed

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Alle pengene blev brugt til kunstværket. Vi holdt fin fernisering med champagne og kransekage. Jeg holdt tale og jeg havde lavet en sang. Alle var glade. Træet og undertegnede kom i lokalavis og på sygehusets intranet.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet