Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghed gennem medinddragelse

Psykiatrien Region Sjælland

Om donationen

Psykiatrien i Region Sjælland arbejder målrettet mod nedbringelse af tvang i psykiatrien. Denne donation går til implementering af en evidensbaseret konflikthåndteringsmetode, Safewards-modellen, der skal nedbringe konflikter mellem personale og patienter. Det skal bl.a. ske ved hjælp af milde ord, en personlig relation mellem patienter og personale samt en udskrivningshilsen fra udskrevne patienter til nyindlagte, der kan indgive en følelse af håb.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien Region Sjælland
Støttet beløb
973.000 kr., år 2018
Delmål
Sundere liv

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Implementeringen af Safewards og fokus på den samarbejdende organisation skaber en kultur med et godt miljø. Safewards er blevet en del af kulturen og sygeplejen. Det anvendes i alle situationer og styrker samarbejdet og relationen med patienterne. Projektets aktiviteter har været med til at skabe et stærkt samarbejde mellem afsnittene og giver os et fokus på at medinddrage patienterne og give den enkelte patient en god behandling. Resultaterne har givet os lyst til at fortsætte udviklingen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Safewards er implementeret, så det blot skal fastholdes og forbedres. Bæltefikseringer er reduceret, og selvom tendensen ikke ses helt så tydeligt på den øvrige tvang endnu, så er patienter og personalet optimistiske. Samarbejdet er forbedret, da man lærer hinanden at kende, hvilket har ført til en kulturændring og skabt en samarbejdende organisation. Patienterne synes, at de får mere indflydelse, at her er rart at være og at personalet er blevet mere ligeværdige og menneskelige.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet blev udfordret af restriktioner ift. Covid 19. Det er svært at lære hinanden at kende gennem virtuelle møder og vi måtte nytænke og udskyde planlagte aktiviteter som pårørendeaftener, personalemøder, kaffemøder og fælles temadag. Dog ses de planlagte aktiviteter fortsat som de eksistentielle i at skabe den ønskede kulturændring og den samarbejdende organisation, hvilket der fortsat vil være fokus på fremadrettet. Patienterne kunne være blevet inddraget endnu mere i projektet.

Delmål

Sundere liv

Mindre rygning, begrænset alkoholforbrug, mere motion, mindre stress og bedre søvn. Vi vil bidrage til, at voksne let og hurtigt kan få hjælp til livsstilsændringer, og at flere lever længere og med bedst mulig livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Sundere liv