Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Tryghedsskabende rammer

S/I Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet

Om donationen

På Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet bor borgere, der er demensramte og oplever motorisk uro, angst, tristhed og til tider depression. Med donationen kan plejehjemmet indkøbe en Nordic Sensi Chair, som er en gyngestol, der bidrager med multisensorisk stimulering af beboernes sanser ved hjælp af vibration og beroligende musik. Stolen skal give beboerne ro og tryghed, så trivslen øges.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
S/I Odense Friplejehjem Provstegaardshjemmet
Støttet beløb
72.570 kr., år 2023
Delmål
Flere gode leveår

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Voksne, Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Lige nu står stolen fast på en afd. og de virker til at være gode til og bruge den, men de resterende to afdelinger, bliver måske glemt lidt i processen.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi oplever at stolen bliver søgt dagligt, lige som vi håbede - men vi som plejehjem kan også blive bedre til at tilbyde stolen til beboer, der måske ikke nødvendigvis er urolige og vandrende. Vi vil arbejde hen imod, måske at få lave et fast program for beboer der kan lide stolens funktioner, så vi kan forebygge urolig og vandrende adfærd. Nyeste forskning omkring stolen har vist at det er gavnligt at beboer måske kunne have "gyngning" i stolen som en del af deres ugentlige aktivitetsplan.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det ville være en fordel med mere tid i hverdagen til at personalet kan gå fra til at sidde og hygge om beboerne, når de sidder i stolen - så kunne det måske gøres mere fast med at gyngning var en del af hverdagen. Et andet ønske er 2 stole mere, så hver afd. har en - det kan være svært at prioriterer blandt 72 beboer, hvem der lige har det største behov.

Delmål

Flere gode leveår

Evnen til at kunne klare sig selv i dagligdagen, et godt fysisk og mentalt helbred og deltagelse i fællesskaber. Vi ønsker at bidrage til, at flere ældre får flere gode leveår med højere livskvalitet.
Mere om vores fokusområde Flere gode leveår