Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TRYGtræning i deeskalering

Psykiatrien Region Sjælland

Om donationen

Når sygehuspersonale udsættes for verbale og/eller fysiske udfald fra vrede patienter eller pårørende, kan det gå alvorligt ud over deres mentale sundhed og medføre bl.a. sekundær traumatisering, nedsat tolerancetærskel, søvnforstyrrelser, hjertebanken og mistet arbejdsevne. Det er derfor vigtigt, at personalet lærer at aflede og håndtere potentielle konfliktsituationer gennem deeskalering, der er en social interaktiv proces, hvor patienten guides mod en roligere personlig sindstilstand. Denne donation går således til at udvikle og afprøve en kompetencestation, som gennem træning og test af praktiske og sociale færdigheder øger personalets tolerancetærskel og evne til at deeskalere vrede patienter og truende situationer. Kompetencestationen er en undervisningsform, hvor træningen forankres lokalt og gennemføres i et kollegialt fællesskab, hvilket betyder, at man ikke skal væk fra sin arbejdsplads, og at læringen integreres i dagligdagen, fx på et personalemøde. Projektet gennemføres på fire sygehuse i Region Sjælland.
Region
Sjælland
Type
Projekt
Modtager
Psykiatrien Region Sjælland
Støttet beløb
680.688 kr., år 2020
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Kompetencestationen er en del af platformen Deeskalering - den virtuelle værktøjskasse, hvor klinisk sundhedspersonale kan hente viden og inspiration til at forebygge og håndtere konflikter. Vi ved ikke, hvor mange der har tilgået materialet siden frigivelse i juni 2022. Arbejdsmiljørepræsentanter deltog i vidt omfang til informationsmøderne. De så positivt på projektet, og nogle vil forventes at integrere det på arbejdspladsen. En virtuel genvej er oprettet således, at materialet let findes.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektets kortsigtede målsætning om at udvikle og tilpasse Kompetencestationer i Tryg deeskalering, således at de kan anvendes på Region Sjællands sygehuse er opnået. Kompetencestationen er frigivet på en virtuel platform: Deeskalering - den virtuelle værktøjskasse, hvor den er frit tilgængelig for personale fra alle regionens sygehuse. Vi forventer, at stationens anvendelse vil forbedre de ovennævnte langsigtede mål og særligt at øge sundhedsvæsenets tolerancetærskel overfor psykisk sårbare.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Aktiviteter er udført med succes med undtagelse af fokusgruppeinterviews. I stedet gennemførtes dialogbaserede temamøder på regionens sygehuse, hvor stationen blev formidlet, og omkring 100 relevante aktører gav feedback med henblik på at tilpasse materialet. Pga. Covid-19 er det først muligt at præsentere stationen på en regional forskningsdag d. 12. oktober 2022. Kliniske medlemmer i arbejdsgruppen har i vekslende omfang været forhindret i deltagelse, og nudging kunne have haft effekt.