Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TrygUngdom i Midtjylland

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution
Støttet beløb
3.795.900 kr., år 2018
Fokusområde
En plads i fællesskabet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er med i projekt Exit i Århus, lokalt navn Forandring, og det sikrer en stilling. Derudover sælger vi forløb til kommunen og er i forhandling om at komme på kommunens budget. Derudover arbejder vi på et krisecenter henvendt til unge i Århus.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i 2019 88 henvendelser i Afdeling Midtjylland, men i 2020 gik vi over til at bruge DanJournal, og der har vi kun registreret på landsplan. Estimatet er at vi har modtaget en smule flere i '20 end i '19, dvs. nok lige under 100. I hele perioden har der været 35 forløb registreret i Afdeling Midtjylland. Vi skelner ved om det er enkeltstående rådgivning eller forløb med indskrivning og plan. Så vi er mål med antallet overordnet - men vi ville gerne have haft flere lange forløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er muligt man skulle have øremærket midler til den digitale indsats på de sociale medier. De unge er meget online og agerer tilsyneladende i den forbindelse ret intuitivt, hvormed man med fordel kunne have været mere tilstede på diverse platforme med reklamer og information.

Fokusområde

En plads i fællesskabet

Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. Vi arbejder for, at mennesker i alle samfundsgrupper gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive sociale fællesskaber.
Mere om vores fokusområde En plads i fællesskabet