Søg støtte

Søg

Selvevaluering

TrygUngdom i Midtjylland

LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution

Om donationen

Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LIVa - Forening mod skadevirkninger af prostitution
Støttet beløb
3.795.900 kr., år 2018
Delmål
Alle med fra start

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge, Kvinder, Mænd

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi er med i projekt Exit i Århus, lokalt navn Forandring, og det sikrer en stilling. Derudover sælger vi forløb til kommunen og er i forhandling om at komme på kommunens budget. Derudover arbejder vi på et krisecenter henvendt til unge i Århus.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi havde i 2019 88 henvendelser i Afdeling Midtjylland, men i 2020 gik vi over til at bruge DanJournal, og der har vi kun registreret på landsplan. Estimatet er at vi har modtaget en smule flere i '20 end i '19, dvs. nok lige under 100. I hele perioden har der været 35 forløb registreret i Afdeling Midtjylland. Vi skelner ved om det er enkeltstående rådgivning eller forløb med indskrivning og plan. Så vi er mål med antallet overordnet - men vi ville gerne have haft flere lange forløb.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Det er muligt man skulle have øremærket midler til den digitale indsats på de sociale medier. De unge er meget online og agerer tilsyneladende i den forbindelse ret intuitivt, hvormed man med fordel kunne have været mere tilstede på diverse platforme med reklamer og information.

Delmål

Alle med fra start

Alle børn og unge har brug for en hverdag med skolegang og fritidsliv i fællesskaber med jævnaldrende. Vi vil bidrage til at børn og unge, der vokser op i udfordrede familier, eller selv er udfordrede af psykiske og sociale vanskeligheder, kan leve et liv, der ligner det liv, alle andre børn og unge har.

Mere om vores fokusområde Alle med fra start