Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ud af ensomheden

Ventilen

Om donationen

Ventilen Danmark arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Det sker bl.a. gennem deres 14 mødesteder og to KOMsammen-tilbud, hvor ensomme unge i et trygt rum kan styrke deres selvværd og træne deres sociale kompetencer. Metoderne i arbejdet med de unge er hjælp-til-selvhjælp og ung-til-ung, og det vægtes derfor højt, at det er unge frivillige, der driver mødestederne. Erfaringerne viser, at de ensomme unge udvikler sig i en positiv retning, når de har nogle ressourcestærke jævnaldrende at spejle sig i. Ved siden af arbejdet direkte med de unge i de 16 lokale tilbud, arbejder Ventilen for at sprede viden om ungdomsensomhed og bryde tabuet, bl.a. ved at holde oplæg, afholde workshops og drive en hjemmeside, hvor man kan finde viden om ensomhed og personlige beretninger. Denne donation går til et samarbejde med Skuespillerskolen Ophelia, der under overskriften ”Ud af ensomheden” producerer 10 små film med hver sin specifikke karakter, historie og problematik, der afspejler varierende årsager og omstændigheder omkring ensomhed. Ventilen lægger filmene ud på de sociale medier for derigennem at række ud til ensomme unge og gøre opmærksom på, at der findes hjælp at få og mere alment at informere om ensomhed som samfundsproblem.
Region
Landsdækkende
Type
Projekt
Modtager
Ventilen
Støttet beløb
68.000 kr., år 2016
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Fra 2016 til 2017 er der kommet et mødested mere for Ventilens brugere (fra 14 til 15). I 2018 var tallet steget til 20.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
De 10 film blev vist langt over 100.000 gange på de sociale medier og 3 af dem bliver fortløbende brugt som undervisningsmateriale på skoler, i foreninger mm. Det er langt den største rækkevidde Ventilen hidtil har haft på de sociale medier og andetsteds. Det har betydet større søgning til mødestederne, flere frivillige og der er blevet oprettet flere mødesteder efterfølgende.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Have søgt fonde tidligere i forløbet, så der ikke var opstået tvivl om det var muligt at gennemføre den fulde plan med 10 film.