Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Ud i naturen - ind i livet

DGI Østjylland

Om donationen

Cirka 1.700.000 dansker lever med en kronisk sygdom, som sætter begrænsninger i deres hverdag og ofte forringer deres livskvalitet. I Syddjurs og Odder Kommuner lever 20.000 borgere med kroniske sygdomme, heriblandt hjertekarlidelser, diabetes, KOL eller kræft. På trods af flere tilbud hos kommunerne er det erfaringen, at mange kronikere efter rehabilitering vender tilbage til et liv med fysisk inaktivitet, hvilket potentielt kan gøre sygdommen mere alvorlig. DGI Østjylland ønsker derfor med dette projekt, at skabe et motionstilbud til kronikere, som de kan fortsætte på efter de kommunale tilbud. Projektet vil koble den lokale idrætsforening med det kommunale sundhedscenter og vil gøre fysisk aktivitet til en fast del af hverdagen for kronikere. Aktiviteterne vil finde sted udendørs, da undersøgelser viser, at ophold i naturen kan have stor betydning for menneskers psykiske og fysiske velbefindende.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
DGI Østjylland
Støttet beløb
1.500.000 kr., år 2014
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Tre ud af de fire projektforeninger tilbyder i dag træning i naturen for målgruppen og relationer til kommunes terapeuter er etableret. Alle erfaringerne er indgået i udarbejdelse af et endeligt koncept, nemlig DGI naturtræning som er en 20 timers uddannelse. Der er afviklet 2 pilot- uddannelser og dermed uddannet yderligere 50 instruktører, som alle har oprettet naturtræninsghold i deres forening eller kommune. Den 3. uddannelse afviklet i maj/juni måned og DGI vil fremover udbyde uddannelsen på landsplan. Desuden er DGI naturtræning blevet udvalgt til at indgå i indsatsen i flere nye DGI projektet, hvor der er fokus på relationer, at holde hjernen frisk, seniorer, sundhedsfremme og psykisk sårbare.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Der er i alt er uddannet 80 personer. De første 30 fik i alt 30 timers undervisning for terapeuter og instruktører fra de to kommuner og de fire foreninger. Efterfølgende er der uddannet yderligere 50 instruktører ifm to pilotuddannelser med test af det endelige koncept. Der er oprettet fire motionstilbud til målgruppen og etableret et formelt samarbejde imellem kommunernes genoptræningscentre og de fire foreninger. Der blev fra start tilknyttet to erfarne fysioterapeuter med højt kendskab til DGI og foreningslivet samt fagligt indblik i kommunalt genoptræningstilbud. Disse personer fulgte alle undervisningstimerne og skrev notater og indsamlede erfaringer undervejs, ligesom deltagerne på de fire foreningshold har udfyldt spørgeskemaer løbende i processen for at indsamle erfaringer. Alle projektets erfaringer er anvendt til at udarbejde et endeligt koncept til målgruppen.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
En større forpligtelse imellem foreningsledere/-instruktører og kommunale terapeuter kunne have bidraget til en bedre brobygning. Desværre har der ikke været mange borgere fra de kommunale genoptræningscentre som er blevet henvist og/eller som har valgt at blive udsluset til et foreningshold, trods alles gode intentioner og forsøg. De få borgere som er blevet udsluset er til gengæld meget begejestret. Vi kunne evt have brugt mere energi på at afdække hvilke barriere deltagernes på kommunernes genoptræningshold oplever og nedbryde disse. De valgte aktiviteter med at oprette foreningshold har været helt rigtig, da alle deltagere, både primær og sekundær målgruppe har været glade for tilbuddet, og der er stor efterspørgsel på uddannelsen både fra foreninger og fra kommuner ift. udbydelse af de tre nye uddannelsesforløb. Og endelig har det for både foreningsinstruktører og kommunalt personale været meningsfuldt og relationsopbyggende at være på uddannelse sammen, og de har haft nem og direkte kontakt gennem tlf, sms, facebook og ved besøg i foreninger, så samarbejde og brobygningen er blevet gennemført som planlagt. Men trods en håndholdt tilgang, var det ikke nok til at flytte den primære målgruppe fra sundhedscentre til foreninger.