Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Uddannelsesdage 2022

LOCOmotivet Aarhus

Om donationen

LOCOmotivet nedbryder tabuer omkring psykisk sygdom ved at undervise elever i folkeskolen. Det er ca. 50 studerende fra sundhedsfaglige uddannelser ved Aarhus Universitet samt UNG-ambassadører, der underviser. Med donationen kan underviserne komme på to uddannelsesdage, hvor de får yderligere indsigt i psykisk sygdom, så de er godt klædt på til at undervise folkeskoleeleverne.
Region
Midtjylland
Type
Projekt
Modtager
LOCOmotivet Aarhus
Støttet beløb
6.200 kr., år 2022
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har holdt flere sociale og faglige arrangementer, bl.a.: - Udflugt til Museum Ovartaci - Spil- og pizzaaften - Oplæg ved "En-af-Os" ambassadør Desuden har vi planlagt julefestligheder for vores medlemmer her d. 3/12-2023

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi afholdte uddannelsesdage hhv. i marts og september 2022. Her fik vi uddannet en masse nye og engagerede undervisere, som nu er levet godt klædt på til at tage ud og undervise 7-10. klasser i region Midtjylland. Vi føler derfor at vores mål er blevet indfriet i høj grad.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Umiddelbart ikke - eventuelt flere rystesammen aktiviteter, således at vores medlemmer kommer tættere på hinanden og motivationen forhåbentligt vokser endnu mere.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet