Søg støtte

Søg

Selvevaluering

Udeliv, fællesskab og musik

Danske Diakonhjem - Dalsmark Plejehjem

Om donationen

Dalsmark Plejehjem har opbygget et udemiljø i haven omkring plejehjemmet, hvor beboerne og deres pårørende kan opholde sig. Der er gode erfaringer med, at musik kan hjælpe personer med demens, Parkinsons eller hjerneskader på forskellige måder. Musikken kan blandt andet fremkalde erindringer eller virke beroligende på frustrerede beboere. Donationen fra TrygFonden går til indkøb af seks udendørs musikinstrumenter.
Region
Syddanmark
Type
Projekt
Modtager
Danske Diakonhjem - Dalsmark Plejehjem
Støttet beløb
50.000 kr., år 2015
Delmål

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Ældre

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Vi har opsat instrumenterne denne sommer og har løbende arrangementer for borgerene i nærområdet, børn kommer og bruger instrumenterne sammen med vores beboere, skole, SFO og børnehave. Vores beboere, samt brugerne af daghjemmet er ude hver dag, og benytter ofte instrumenterne i deres dagligdag. Flere familier, der har været på besøg på plejehjemmet, har haft glæde af området sammen med deres familiemedlem, som bor på Dalsmark.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Projektet er sat i værk forår/sommer 2016 og har skabt et livligt fællesskab mellem beboere, borgere/børn fra nær miljøet samt øvrige som har berøringsflade på plejehjemmet. Det er en stor læring for personalet at opleve hvad musik i samklang med naturen gør af forskel for vores brugere af instrumenterne. Vi har afholdt Udelivsfest, hvor 400 deltagere brugte området og instrumenterne, der har været besøg fra Næstved Kommune, som ønskede at se de spændende tiltag vi har igangsat på Dalsmark, Sozialdienst har været på kursusdage, hvor instrumenterne er blevet inddraget, m.m. I det daglige bliver instrumenterne brugt af både ældre og ansatte. De skaber et rum for samvær og et specielt klangunivers, som sansningsmæssigt er meget givtigt, bl.a. i forbindelse med demens. Der har en håndfuld gange, været arrangeret sammenspil i området, i forbindelse med sang. Der bliver afviklet Demenscafé flere gange årligt og det aftalt med koordinatorerne, at der afholdes café på Dalsmark, hvor der ud over naturvejlederen også vil være en musikterapeut med.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Med afsæt i ovenstående, prøver vi at implementere musikken, som en naturlig del i hverdagslivet på plejehjemmet. Vi har i går haft besøg af en kvartet fra Sønderjyllands Symfoniorkester. Vi bliver nok klogere med tiden, men mener at vi indtil videre, har grebet tingene godt nok an :-) Vi har planer om på sigt at etablere kontakt til det musikterapeutiske miljø.